За нас

Общинско социално предприятие за изработка на туристически сувенири на морска тематика, работи в Бургас. То носи името „Морски знаци“ и в него работят хора с увреждания, самотни и многодетни майки или лица.

Дейностите по създаване на новото предприятие са част от спечеления от Община Бургас проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, озаглавен „Общинско социално предприятие „Морски знаци“ – Нови възможности в подкрепа на социалното включване“.

Идеята е в предприятието е да се произвеждат сувенири с името и логото на града, които да популяризират и да носят славата и красотата на Бургас по целия свят,така туристите и гостите на града ще могат докато посещават наши културни прояви, исторически забележителности и фестивали да си закупят и сувенир за спомен от пребиваването си в Бургас.

Този проект осигури работа на хората в неравностойно положение, като им помогна да се чувстват полезни в развитието на града и запълни една празна досега ниша в туристическия му облик, тъй като до момента Бургас нямаше собствени сувенири, пуснати в продажба на пазара.

Предприятието е ангажирано с производство и реализация на изделия на традиционните български занаяти, сувенири с морска тематика и различни тематични сувенири.

Предметите за спомен се изработват от разнообразни материали – текстил, кожа, стъкло, керамика, дърво и др.

Можем спокойно да кажем, че целите на този проект към момента са изпълнени.

Тръгнахме от нулата, а сега имаме функциониращо предприятие, в което работят 8 души от две социално уязвими групи – самотни и многодетни майки и хора с увреждания.

Направихме цялостен ремонт на помещенията, оборудвахме ги, наехме необходимия персонал и открихме новото общинско социално предприятие „Морски знаци“.

Сега ни предстои постепенно да разширим обема на производството и да търсим нови пазари за продукцията.

shares