Лични данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, ОП „ОСПТЗ Mорски Знаци“ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на стоки и услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Администратор на лични данни:

ОП „ОСПТЗ Mорски Знаци“
к-с Славейков, бл. 47, партер
8000, Бургас,
тел./факс: +359(56)583195
МОЛ Ваня Петрова
e-mail: