За нас

Общинско социално предприятие за изработка на туристически сувенири на морска тематика работи в Бургас. То носи името "Морски знаци" и в него работят хора с увреждания, самотни и многодетни майки или лица.
Дейностите по създаване на новото предприятие са част от спечеления от Община Бургас проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", озаглавен "Общинско социално предприятие "Морски знаци" - Нови възможности в подкрепа на социалното включване".
Идеята на новото предприятие е производство на рекламни материали с името и логото на града, които да популяризират и да носят славата и красотата на Бургас по целия свят,така туристите и гостите на града ще могат докато посещават наши културни прояви, исторически забележителности и фестивали да си закупят и сувенир за спомен от пребиваването си в Бургас.
Този проект осигури работа на хората в неравностойно положение, като им помогна да се чувстват полезни в развитието на града и запълни една празна досега ниша в туристическия му облик, тъй като до момента Бургас нямше собствени сувенири, пуснати в продажба на пазара.
Предприятието е ангажирано с производство и реализация на изделия на традиционните български занаяти и сувенири с морска тематика. Предметите за спомен се изработват от разнообразни материали - текстил, кожа, стъкло, керамика, дърво и др.
Проектът е на обща стойност 294 894, 35 лв., а продължителността му е 18 месеца. Този срок вече изтече и предприятието работи като Общинско социално предприятие. Можем спокойно да кажем, че целите на този проект към момента са изпълнени. Тръгнахме от нулата, а сега имаме функциониращо предприятие, в което работят 8 души от две социално уязвими групи - самотни и многодетни майки и хора с увреждания. Направихме цялостен ремонт на помещенията, оборудвахме ги, наехме необходимия персонал и открихме новото общинско социално предприятие "Морски знаци". Сега ни предстои постепенно да разширим обема на производството, да търсим нови пазари за продукцията и да отворим допълнителни работни места за хора в неравностойно положение. Обмисляме варианти и за надомна работа. Със средствата от продажбата на рекламните сувенири ще се обезпечава занапред дейността на предприятието.