„Морски знаци“ – шанс за хора с увреждания и самотни или многодетни майки

„Морски знаци“ – шанс за хора с увреждания и самотни или многодетни майки

Близо 4 години след създаването му Общинското социално предприятие “Морски знаци” продължава да дава шанс за работа и за реализация на 16 души, 11 от които са хора с увреждания,